top of page
82630868_612012842921135_3173181173257994240_n.png

About Peddum

บริษัท เป็ดดำ มาร์เก็ตติ้ง ออนไลน์ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์การโฆษณาสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและ SME  โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและทีมงานเป็ดดำ ลูกค้าเป็นคนที่ให้ข้อมุลและทรัพยากรในการทำโฆษณา ซึ่งทางเราจะเลือกเครื่องมือทางการตลาดบนแฟลตฟอร์มออนไลน์ทีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจลูกค้าให้มากที่สุด อีกทั้งมีการติดตามผลและวัดผลสรุป เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำการตลาด ผลตอบรับและความคุ้มค่าในการทำโฆษณาสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ทางบริษัทยังได้มีการจัดเทรนนิ่งให้พนักงานและมีการสอบวัดความรู้อยู่เสมอ

Our Co-Founder

Peddum :กิต 

ตำแหน่ง : Digitai Marketing Executive

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวะกรรมศาสตร์ TEPE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สโลแกน อบอุ่น ห่วงใย ใส่ใจพิเศษไข่2ฟอง

 

 

Founder    

Peddum :ปุยฝ้าย 

ตำแหน่ง : CEO & Co-Founder

ผู้ชื่นชอบการตลาดออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ 

ได้รับการรับรองความรู้จาก facebook 

ด้วยการสอบผ่าน facebook blueprint certification 

ทำงานในแวดวงโฆษณาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปี พศ 2558 

ก่อตั้งเป็ดดำ เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึงที่ทำให้ทุกธุรกิจประสบความสำเร็จ 

Co-Founder    

297215.jpg
297213.jpg
bottom of page