top of page

ทำความเข้าใจโครงสร้างโฆษณา ก่อนเริ่มทำ Facebook Ads

        เพื่อผลลัพธ์ในการทำโฆษณาที่ดียิ่งขึ้น วันนี้น้องเป็ด จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ  โครงสร้างโฆษณาของ Facebook ว่ามีอะไรบ้าง

 

โครงสร้างโฆษณาของ Facebook ads จะมีทั้งหมด 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับแคมเปญ (campaign) ,ระดับชุดโฆษณา (Ad set )และ  ,ระดับโฆษณา (Ad ) 

1. ระดับแคมเปญ (Campaign)

แคมเปญเป็นชั้นแรกสุดของโครงสร้าง ผู้ทำโฆษณาต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโฆษณา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโฆษณาที่เลือกนี้ จะเป็นตัวที่จะกระทบต่อค่าต่าง ๆ ที่สามารถกำหนดต่อได้ในอีก 2 ชั้นที่เหลือ

2. ชุดโฆษณา (Ad Set)

ชุดโฆษณาเป็นชั้นที่สองของโครงสร้าง มีค่าต่าง ๆ ที่เราต้องกำหนดให้กับ Facebook Ads มากมายดดังนี้

- กลุ่มเป้าหมาย (Audience)

- ตำแหน่งการจัดวาง (Placements)

- งบประมาณและการกำหนดเวลา (Budget  & Schedule)

-  วิธีการประมูล (Bidding)

3. โฆษณา (Ad)

โฆษณาเป็นชั้นสุดท้ายของโครงสร้าง เป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานโฆษณา ที่จะแสดงให้กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะการทำชิ้นงานโฆษณาจะทำได้ 2 แบบคือ

- ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้ว (Use Existing Post) เป็นการเลือกโพสต์ใดโพสต์หนึ่งในห้าเพจ เรามาเป็นชิ้นงานโฆษณา

- สร้างโฆษณา (Create Ad) เป็นการสร้างชิ้นงานโฆษณาใหม่ที่จะอยู่ในระบบโฆษณา แต่จะไม่ไปปรากฎหน้าเพจ

  • โทร
  • Line
  • Facebook
  • TikTok
  • YouTube
bottom of page